การเรียนรู้ในยุค 4.0

ในปัจจุบันนี้ เราไม่อาจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีความสำคัญกับเรามากเพียงใด แม้กระทั่งภาครัฐและเอกชนก็กำลังปฏิรูป พัฒนาตัวเองจากเดิมเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ ตามความหมาย 4.0 เรื่องของการศึกษาเองก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกนำมาพูดถึงเหมือนกัน  เรามาดูกันว่าการศึกษาในยุค 4.0 จะเป็นอย่างไรบ้าง

ยุค 4.0  เป็นยุคที่โลกของเราเล็กลงอย่างมาก หมายถึงความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงไหนก็สามารถเรียนรู้ได้เพียงปลายนิ้ว นั่นทำให้การศึกษายุค 4.0 เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนๆ

Education 4.0 หรือ การเรียนยุค 4.0  เป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ จับกลุ่ม ล้อมวงเพื่อปรับรูปแบบการเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างอิสระ เป็นห้องเรียนที่ทันสมัยทั้งในด้านความคิดและพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทุกท่านที่ใฝ่เรียน สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งการเรียนสำหรับยุค 4.0 นั้นเป็นการเรียนรู้ที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ต่างจากเมื่อก่อน ที่การเรียนการสอนของไทยมีลักษณะเป็นแบบแผน มีครูยืนหน้าชั้นและพูดให้เด็กฟังฝ่ายเดียว สอนจากตำราเท่านั้น กล่าวได้คือการเรียนในประเทศไทยนั้น เป็นการเรียนในห้องเรียนมากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีสถิติการเรียนในห้องเรียนมากกว่าต่างประเทศ เนื่องจากในต่างประเทศจะเน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะมากกว่า นั่นทำให้เรามีโอกาสที่จะนำข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นนักเรียนในโลกของการสร้างสรรค์ ยุค 4.0 จึงจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับ (passive) เป็นผู้สร้าง (active)

ในทุกวันนี้ การศึกษาในโลกสมัยใหม่จึงการกลายเป็นผู้ผลิตไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆ แล้วรับการเรียนแบบนิ่งๆ การเรียนในยุค 4.0 เป็นเรื่องที่ง่าย สะดวก ต่อผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นสำหรับการเรียน ซึ่งกล่าวได้ว่า เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือ ก็ได้