ในเมืองหลวงใหญ่ๆ ที่มีผู้คนอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเขาก็เหนื่อยกับการเดินทางที่ต้องแข่งขันกับเวลา จึงทำให้ความสำคัญในการเรียนแบบออนไลน์มีมากขึ้น เพราะสะดวกในการเรียน ช่วยในการประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเรียนได้ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาเรียนไกลบ้าน ผู้ที่เรียนจะมีความสุขในการเรียนมากขึ้น เพราะสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ สามารถเลือกสถานที่เรียนให้กับตัวเองได้ เช่น เรียนที่บ้าน ,ร้านกาแฟ ,ห้องสมุด หรือสถานที่อื่นๆที่เราสามารถเลือกได้เอง เลือกเรียนในเวลาว่างหรือสะดวกเรียนเวลาไหนก็เลือกได้ตามต้องการ การเรียนแบบออนไลน์เป็นที่สนใจและนิยมมากสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้ เพราะการเรียนแบบออนไลน์ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถจัดการเวลาในการเรียนได้ด้วยตัวเอง เพียงผู้เรียนมีสื่ออิเลคทรอนิกส์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็สามารถเรียนได้

วิวัฒนาการของการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนในรูปแบบออนไลน์ มีผลต่อความสำเร็จของเด็กในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนในรูปแบบออนไลน์ เมื่อเขาเหล่านั้นมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ก็ย่อมเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิต สังคม และประเทศนั้นๆ แต่ก็จะมีหลายคำถามที่เกิดขึ้น เช่น ปัจจุบันนักเรียนกลุ่มใดกำลังได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการเรียนออนไลน์? บริการเหล่านี้ไปถึงผู้ที่ต้องการการศึกษามากที่สุดหรือไม่? ความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์สอดคล้องกันหรือไม่? เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดและขยายโอกาสในการเรียนแก่ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลถือเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ควรพิจารณาและพัฒนาร่วมกันทั้งในเรื่องความพร้อมของเทคโนโลยี บริบททางสังคมของผู้เรียน ความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน

สถิติของ The National Center for Education Statistics (ในสหรัฐอเมริกา) ทำให้เราทราบว่าระยะหลังมานี้แวดวงการศึกษาโลกเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ผู้คนให้ความสนใจกับการเรียนแบบออนไลน์มากขึ้น ไม่ใช่เพราะมันเรียนง่าย  แต่เหตุผลจริงๆ คือมันเป็นวิธีที่สะดวกต่อการหาความรู้ และมันก็ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคไอทีได้เป็นอย่างดี

หากจะถามถึงคุณภาพของการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้ว หลายคนอาจตั้งคำถามว่าการเรียนระบบนี้จะมีคุณภาพเทียบเท่ากับการเรียนในห้องจริงๆ หรือเปล่า? และจะเรียนง่ายไปไหม? คำตอบนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นของผู้เรียนค่ะ ถ้าผู้เรียนตั้งใจเรียนเต็มที่ แน่นอนค่ะว่าความรู้ที่ได้ก็ย่อมเต็มที่ด้วยเช่นกัน