การศึกษาแบบดั้งเดิมกับการศึกษาแบบออนไลน์

2019-10-16T09:31:06+00:00

ยิ่งนับวันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ยิ่งช่วยให้คนเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกด้านตามความสะดวกของแต่ละคน การเรียนก็เช่นกัน อย่างที่เราเห็นและทราบกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรียนในรูปแบบใหม่ นั่นคือ การเรียนออนไลน์ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางคนก็สามารถได้รับประโยชน์และข้อดีของการเรียนออนไลน์อย่างเต็มที่ แต่กับบางคนก็อาจจะไม่เหมาะหรือไม่ได้รับประโยชน์เท่ากับการเรียนในห้องเรียนปกติ   การเรียนออนไลน์ดังกล่าว ไม่ได้มีเพียงคอร์สหรือหลักสูตรการเรียนเฉพาะด้านระยะสั้น ๆ อีกต่อไปแล้วเพราะกระแสความนิยมของการเรียนออนไลน์ได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ เริ่มผลิตการเรียนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาอีกด้วย เว็บไซต์เรียนออนไลน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งที่รวบรวมหลักสูตรการเรียนออนไลน์ของสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลกมากกว่า 120 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เคนท์ สแตนฟอร์ด ฯลฯ [...]

การศึกษาแบบดั้งเดิมกับการศึกษาแบบออนไลน์2019-10-16T09:31:06+00:00

ทำไมการเรียนออนไลน์ถึงเป็นที่นิยม

2019-05-21T09:14:02+00:00

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการเรียนแบบออนไลน์กันก่อนค่ะ การเรียน Online คืออะไร การเรียนแบบ Online นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค แท็บเล็ต โทรศัพท์ ซึ่งเป็นการรับรู้เนื้อหาความรู้จากผู้สอน ซึ่งทุกวันนี้หลายคนเห็นว่าการเรียนออนไลน์คืออนาคตของการศึกษาเนื่องจากเป็นการเผยแพร่ความรู้จากผู้สอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวต่ำที่สุด เรามาดูข้อดีของการเรียนออนไลน์กันค่ะ 1. สถานที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป บางคนอาจต้องการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเพื่อหารายได้ แต่การที่คุณต้องเดินทางไปสถานที่เรียนนั้นเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับคุณ เสียเวลาเดินทาง ดังนั้นการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา สถานที่ ไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทาง หรือกลัวสภาพอากาศไม่เป็นใจอีกต่อไป 2. มีความยืดหยุ่น การเรียนออนไลน์ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ดังนั้นเราจึงสามารถเรียนได้ตามความสะดวก [...]

ทำไมการเรียนออนไลน์ถึงเป็นที่นิยม2019-05-21T09:14:02+00:00

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล  

2019-04-23T14:48:50+00:00

สภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือปัจจัยหลักในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในทุคยุคทุกสมัย โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในทุกช่องทาง ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะต่างๆ อันเป็นสิ่งสำคัญในการมุ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เรียกได้ว่าเป็นโลกยุคใหม่ไร้พรมแดนซึ่งส่งผลให้เราต้องปรับตัวให้พร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ  อาทิ หลักสูตรการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ วิดีทัศน์ เสียง เกมคอมพิวเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น นับว่าเป็นโอกาสอันดีของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจหรือความถนัดของตนเองได้อย่างเหมาะสม   โลกยุคดิจิทัล ในยุคที่ทุกสิ่งกำลังก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลแม้แต่ในระบบการศึกษาก็มีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกัน ทำให้เด็กๆ หรือนักเรียน นิสิต นักศึกษามีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปในด้านพฤติกรรมการศึกษาหรือการเรียนรู้ทดแทน ซึ่งนักวิชาการระบุเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ว่า “การเปลี่ยแปลงแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21”  (“วิถีสร้างการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21”, ศ.นพ. วิจารณ์ [...]

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล  2019-04-23T14:48:50+00:00

วิธีทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ออนไลน์

2019-04-22T09:48:56+00:00

การศึกษาไม่เพียงมีแต่ในห้องเรียนเท่านั้น ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ประหยัดเวลามากขึ้น ฯลฯ  สำหรับผู้เรียนในยุคดิจิตอล การเริ่มต้นเพื่อให้ได้ใบประกาศฯสำหรับคอร์สออนไลน์อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มันก็ไม่ยากเกินไปหากคุณมีการจัดการที่ดี คุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งมีขั้นตอนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ออนไลน์ดังนี้ ลำดับแรก สร้างแรงจูงใจในตัวเองขึ้นมา คุณต้องรู้จักวิธีสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้สึกที่ดีในการเรียนแบบออนไลน์ มันจะเป็นแรงผลักดันทำให้คุณอยากเรียนคอร์สออนไลน์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ให้นึกถึงข้อดี หรือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สออนไลน์เสร็จสิ้น นี่เป็นก้าวแรกที่สำคัญ หากคุณทำได้ ขั้นตอนต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยาก ลำดับที่สอง การจัดการเวลา หากคุณอยากประสบความสำเร็จในการเรียนออนไลน์ การจัดการเวลาเป็นหนึ่งในองค์ปราะกอบที่สำคัญที่สุดเช่นกัน ผู้ที่กำลังทำงานหรือเรียนอยู่ คุณต้องอ่านปฏิทินการเรียนของหลักสูตรที่ผู้สอนจัดไว้ให้ หากคุณทราบวันที่จะต้องเรียนแล้ว คุณก็จะสามารถจัดการตารางเวลาของคุณได้เป็นอย่างดี จากนั้นคุณสามารถทำแผ่นงานที่สำหรับงานได้รับมอบหมายทุกสัปดาห์และตรวจสอบงานเมื่อคุณทำเสร็จ [...]

วิธีทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ออนไลน์2019-04-22T09:48:56+00:00

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์

2019-04-11T15:52:28+00:00

ในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์และมีบทบาทมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่ในระบบการศึกษาก็เช่นกัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรู้ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนดิจิตัล การเรียนออนไลน์ ซึ่งเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) และ AI (Artificial Intelligence) นั้นได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในระบบการศึกษามากขึ้นในอนาคต เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพประชากรเพื่อการนำไปสู่สังคมที่ดีกว่า ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนสมัยใหม่จึงไม่ใช่รูปแบบการนั่งเรียนในห้องเรียนอีกต่อไป เพราะอินเตอร์เน็ทได้เปลี่ยนวิธีการรับรู้ข่าวสารและช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลนี้เองที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ในโลกอนาคต ดังจะเห็นได้ว่าได้มีหลักสูตรการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในปัจจุบันผ่านระบบห้องเรียนดิจิตัลหรือ MOOCs (Massive Online Open Courses) ซึ่งเป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถเข้าเรียนคอร์สนั้นๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาในราคาที่เอื้อมถึงได้ไม่ยาก [...]

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์2019-04-11T15:52:28+00:00

ข้อดีของการเรียนออนไลน์

2019-10-16T09:35:58+00:00

ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากกำลังลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรออนไลน์เพื่อหวังว่าจะพัฒนาตนเองในด้านอาชีพ การศึกษา และฐานะทางสังคม หากคุณเรียนแบบตัวต่อตัวคุณจะเผชิญกับอุปสรรคที่น่าเบื่อ เช่น การจำกัดเวลา ค่าเดินทาง ความกดดันจากเพื่อนร่วมชั้น และครูเป็นต้น อย่างไรก็ตามหลักสูตรออนไลน์สามารถให้สิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายต่ำ ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรออนไลน์นั้นแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับวิทยาลัยที่เปิดสอน อย่างไรก็ตามการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถลดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเดินทางจากบ้านของคุณไปยังวิทยาลัย หรือแม้แต่เครื่องแบบ ความกดดันน้อย บางคนพบว่าเป็นการยากที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้ทันทีในเวลาที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าครูและนักเรียนคนอื่นๆ กดดันคุณ ทำให้คุณรู้สึกแย่ สิ่งนี้จะไม่เป็นปัญหาเมื่อคุณศึกษาออนไลน์ คุณจะมีเวลาและความเป็นส่วนตัวเพียงพอที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีนักเรียนคนอื่นกลั่นแกล้ง อาจารย์บ่น หรือห้องเรียนคับแคบ ความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถสำเร็จหลักสูตรออนไลน์ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ [...]

ข้อดีของการเรียนออนไลน์2019-10-16T09:35:58+00:00

ระบบการศึกษาออนไลน์ในประเทศไทย

2019-04-20T16:15:18+00:00

การศึกษาไทยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น จากการจัดอันดับตามรายงานของ ‘เวิล์ด อะคาเดมิค ฟอรั่ม’ ในปี พ.ศ. 2555 - 2556 ระบุว่าประเทศไทยมีอันดับคุณภาพทางการศึกษาลำดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับโดยคนไทยกว่าร้อยละ 87 เชื่อว่าการศึกษาไทยอยู่อันดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนจริง ซึ่งมูลเหตุที่สำคัญมาจากปัญหาที่สะสมมานานหลายประการอันเกิดมาจากระบบการเรียนการสอน หลักสูตร ครูผู้สอน โอกาสการเข้าถึงการศึกษา รวมไปถึงคุณภาพของนักเรียนไทย ประเทศไทยใช้งบประมาณทางการศึกษาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบว่างบประมาณส่วนใหญ่ได้ถูกนำไปใช้ไม่ตรงจุดสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนา เพราะผู้ใช้งบประมาณไม่เข้าใจการจัดการศึกษาเชิงรุกด้านวิชาการอย่างลึกซึ้ง นักวิชาการไม่มีโอกาสลงลึกถึงงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้รู้หรือนักวิชาการอิสระที่มีความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาไม่มีโอกาสเข้าร่วมให้ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะแบบประชาพิจารณ์ร่วม รวมไปถึงปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรและการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักสูตรของไทยไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพที่ตรงตามความสามารถของผู้เรียน เมื่อรวมเข้ากับค่านิยมของสังคมทำให้การจัดหลักสูตรของไทยไม่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน. การเรียนออนไลน์ด้วยตัวเอง การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนด้วยการใช้อินเตอร์เน็ทเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้โดยที่ผู้เรียนกับผู้สอนไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน ต่างจากการเรียนแบบปกติที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องอยู่ในห้องเรียนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเรียนแบบออนไลน์นี้จัดเป็นการศึกษาทางไกลแบบหนึ่งตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. [...]

ระบบการศึกษาออนไลน์ในประเทศไทย2019-04-20T16:15:18+00:00

AVADA IT

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

RECENT TWEETS

CONTACT US

  • 12345 North Main Street, New York, NY 555555
  • 1.800.555.6789
  • support@yoursite.com