ภาษาอังกฤษในปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ แต่เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกัน ทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกัน ด้วยเหตุนี้ในหลายๆประเทศ จึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ

ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงาน และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ในการรับนักศึกษาจบใหม่ จากผลการสำรวจกว่า 400 บริษัท พบว่าทักษะที่นายจ้างต้องการจากนักศึกษาจบใหม่คือ อันดับที่หนึ่ง คือ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านเขียน อันดับที่สอง คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และอันดับสาม คือ ทักษะในการทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ ซึ่งจากผลการสำรวจ พบว่าทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการมากที่สุดติด Top 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 62 โดยต้องการผู้มีทักษะด้านภาษาที่เทียบเท่ากับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองหาผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับเข้าทำงาน ซึ่งจากสถิติ ร้อยละ 70 ที่ไปสมัครงานแล้วไม่ได้รับการถูกเลือกเข้าทำงานเพราะว่าขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขนาดไหนในการทำงาน เรามาดูกันค่ะ

  1. ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร

เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอล เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้คนทั่วโลกติดต่อสื่อสารกันง่ายมากขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น เราจึงจำเป็นต้องก้าวให้ทันโลก หากเราไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่คนใช้กันทั่วโลก การสื่อสารก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงาน ทำให้สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง สื่อสารกันไม่เข้าใจ เพราะเหตุผลเหล่านี้ ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในปัจจุบันมากค่ะ

  1. การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คนทำงาน

เรามักชื่นชมเสมอ เมื่อพบเห็นคนทำงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ และเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นคนทำงานเก่ง เพราะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและคล่องแคล่ว ซึ่งนั่นจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไปด้วย การที่เราสามารถติดต่อสื่อสารได้กับคนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และยังสร้างโอกาสให้เติบโตในการทำงานอีกด้วยนะคะ

  1. ทักษะภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน

หากคุณเป็นคนที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ก็เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางที่บริษัทจะรับคุณเข้าทำงาน เพราะองค์กรหรือบริษัทในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ปัจจุบันในการทำธุรกิจทั้งในด้านการซื้อ-ขาย หรือการให้บริการ จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก หากคุณไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงาน ภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน ส่งเสริมให้ก้าวหน้าแถมยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ไปทำงานในต่างประเทศอีกด้วยค่ะ

 

ซึ่งหลายๆบริษัทดูความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษร่วมในการพิจารณารับเข้าทำงานด้วย บางบริษัทมีค่าภาษาให้ด้วย ดังนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ ใครที่กำลังมองหาช่องทางเพื่อพัฒนาตัวเองทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ www.upturn-universal.com เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาฝากด้วยนะคะ คอร์สเรียนฟรีก็มีค่ะ เข้าไปเรียนได้เลยค่ะ