ผู้ที่สนใจรับราชการส่วนใหญ่ต้องผ่านการสอบ .. ภาค ก ก่อน ซึ่งเป็นการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ และสามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย .. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนั่นเอง

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อสอบ ..  ภาค ก ได้เพิ่มส่วนที่ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้ามาด้วย ซึ่งนอกจากจะต้องสอบความรู้ความสามารถทั่วไปให้ผ่าน 60% แล้ว ผู้เข้าสอบยังต้องทำคะแนนภาษาอังกฤษให้ได้ขั้นต่ำ 50% หรือ 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ .. กันก่อนค่ะ

 

ข้อสอบภาษาอังกฤษ .. แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

 1. Conversation ทดสอบความรู้ความสามารถในการพูดโต้ตอบในการสนทนา
 2. Grammarทดสอบความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา
 3. Vocabularyทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โดยมีทั้งแบบที่กำหนดให้ตัวเลือกแต่ละตัวมีคำศัพท์ความหมายต่างกัน และแบบที่กำหนดให้ตัวเลือกแต่ละตัวมีคำศัพท์ความหมายคล้ายกัน ซึ่งในกรณีหลังจะเป็นการทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำ (word choice) ให้ตรงตามบริบท
 4. Readingทดสอบความสามารถในการอ่าน มีทั้งบทความสั้นประมาณครึ่งหน้า และบทความยาวประมาณ 1 หน้าครึ่ง มักเป็นอีเมลและบทความสารคดีทั่วไป

เคล็ดลับ 3 ประการ ในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการ

 1. หาแนวข้อสอบมาฝึกทำ

ในปัจจุบันมีแนวข้อสอบมากมายบนเว็บไซต์ต่างๆ แม้กระทั่งบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. เอง เราสามารถพิมพ์ค้นหาใน Google และดาวน์โหลดมาลองฝึกทำดูได้ หรือที่ www.upturn-universal.com เราก็มีวีดีโอสอนเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษของ ก.พ. ด้วยนะคะ ซึ่งรูปแบบและระดับความยากของแนวข้อสอบจะคล้ายคลึงกับข้อสอบจริงมาก ดังนั้นการฝึกทำแนวข้อสอบบ่อยๆ จะทำให้เราคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ จึงทำให้เราทำข้อสอบได้ถูกต้องในเวลาที่รวดเร็วมากค่ะ

 1. ท่องศัพท์เป็นประจำ

การท่องศัพท์เป็นประจำจะช่วยให้เราจำความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ได้ขึ้นใจ แม้จะไม่ช่วยให้จำได้ในระยะยาว แต่ก็ยังดีกว่าไม่ท่องเลย

การเตรียมคำศัพท์สำหรับท่องจำนั้นก็ให้ดึงมาจากแนวข้อสอบที่ได้ฝึกทำไปในข้อ 1 มาศึกษาว่าเป็นคำอะไร ทำหน้าที่อะไรได้บ้างในประโยค มีวิธีใช้ในประโยคอย่างไร มีคำอื่นที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน หรือคำตรงกันข้ามหรือไม่ โดยสามารถดูได้จากพจนานุกรรมทั่วไป หรือพจนานุกรมออนไลน์ ซึ่งผู้เขียนขอแนะนำเว็บไซต์พจนานุกรม www.dict.longdo.com ซึ่งมีข้อมูลที่ผู้เขียนได้กล่าวมาข้างต้นอย่างครบถ้วนค่ะ

 1. ฝึกทำแบบฝึกหัดไวยากรณ์บ่อยๆ

หัวข้อที่มีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ออกสอบ ได้แก่

 • Tenses (เน้น 9 Tenses จากทั้งหมด 12 Tenses คือPresent SimplePresent ContinuousPresent PerfectPast SimplePast ContinuousPast Perfect, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect)
 • If-clause ประโยคเงื่อนไข
 • Prepositions หรือบุพบท– การเลือกใช้ preposition ให้เหมาะสมกับ verb (กริยา) หรือ adjective (คุณศัพท์) เช่น interested ต้องตามด้วย in หรือ listen ตามด้วย to เป็นต้น
 • Conjunctions หรือสันธาน
 • Participles หรือกริยาเทียม มีหน้าตาเหมือนกริยาเติม ing แต่ทำหน้าที่เป็น adjective (คุณศัพท์) และ adverb (กริยาวิเศษณ์) อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Gerunds หรือกริยาเทียม ที่มีหน้าตาเหมือนกริยาเติม ing แต่ทำหน้าที่เป็นคำนาม
 • Adjectives หรือคุณศัพท์
 • Adverbs หรือกริยาวิเศษณ์
 • Pronouns หรือสรรพนาม
 • Subject-verb agreement ความสอดคล้องกันระหว่างประธานและกริยา
 • Question tags กลุ่มคำที่ต่อท้ายประโยคบอกเล่า เพื่อทำให้เป็นประโยคคำถาม

เมื่อทุกคนได้ทราบถึงเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการแล้ว ก็รีบลงมือทำตามขั้นตอนที่เราได้บอกเลยนะคะ เตรียมตัวเร็วได้เปรียบกว่าค่ะ

หรือสามารถ ซื้อคอร์สสอนเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการมาดูได้

สั่งซื้อได้ที่ https://upturn-universal.com ค่ะ