สมัยนี้การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย ซึ่ง e-Learning นับเป็นวิถีทางของการเรียนรู้อย่างหนึ่ง โดยการใช้วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศึกษา

 

www.upturn-universal.com  มีความรู้เกี่ยวกับ e-Learning มาฝากกันค่ะ  เรามาทำความรู้จักกับ e-Learning  กันเลย

การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆตามความสนใจของตน สามารถเรียนรู้ในช่วงเวลาใดก็ได้ตามสะดวก ซึ่งเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เสมือนอยู่ในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยการติดต่อ สื่อสารกันผ่าน อีเมล เว็บบอร์ด แชทบ็อกซ์  สรุปสั้นๆคือ e-Learning ทุกคนสามารถเรียนได้จากทุกที่ และในทุกช่วงเวลา ตามที่ต้องการ

 

E-Learning ที่ดี ควรประกอบไปด้วยลักษณะสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

  1. ทุกที่ทุกเวลา (Anytime, Anywhere) หมายถึง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรูปแบบ E-learningได้จริง ในทุกที่ ทุกเวลา
  2. มัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง E-Learning ควรมีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้ประโยชน์จากสื่อเข้าร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อการจดจำหรือการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
  3. การเชื่อมโยง (Non-linear) หมายถึง E-Learning ควรให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ ต้องจัดหาการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน เช่นผู้เรียนสามารถออกแบบตารางเรียนของตนเองได้ หรือผู้เรียนที่เรียนช้าสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนซ้ำได้บ่อยครั้ง หรือผู้เรียนที่เรียนดีสามารถข้ามไปเรียนในเนื้อหาที่ต้องการได้ เป็นต้น
  4. การโต้ตอบ (Interaction) หมายถึง E-Learning ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับรายวิชาที่เรียน กับผู้สอน หรือแม้กระทั่งกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยอาศัยการติดต่อ สื่อสารกันผ่าน อีเมล เว็บบอร์ด หรือแชทบ็อกซ์

 

เนื้อหาของ E-learning สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้

  1.      ระดับเน้นข้อความออนไลน์ (text online) กล่าวคือ เนื้อหาจะอยู่ในรูปของข้อความเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีก็คือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการรายวิชา
  2. ระดับ Low cost interactive online course กล่าวคือ เนื้อหาจะอยู่ในรูปตัวอักษร ภาพ เสียง และวีดีทัศน์ ที่ผลิตขึ้นมาอย่างง่าย ๆ ซึ่งต้องมีการพัฒนา CMS ที่ดี เพื่อช่วยให้ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสามารถสร้างและปรับเนื้อหาให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง
  3. ระดับ High quality online course กล่าวคือ เนื้อหาจะอยู่ในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ การผลิตต้องใช้ทีมงานในการผลิตที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการสอน และผู้เชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชัน เป็นต้น   ซึ่งเนื้อหาในระดับนี้ต้องมีการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเฉพาะสำหรับการผลิตและเรียกดู

 

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่มีมานานหลายสิบปีแล้ว แต่คำว่า E-Learning สำหรับบ้านเรานั้นเพิ่งหันมาให้ความสนใจกันในขณะนี้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษามากขึ้นในปัจจุบัน