คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติวเข้มแนวข้อสอบ สำหรับการสอบภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เนื้อหาในวีดีโอ สอนจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน สอนเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ

มีทั้งหมด 6 วีดีโอ

พาทำข้อสอบกว่า 30 ข้อ