รายละเอียด

📌สอนทำข้อสอบกว่า 30 ข้อ
📌สอนเทคนิคการทำข้อสอบ
📌เรียนผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
📌ไม่จำกัดเวลาในการเรียน
สามารถติดต่อกับผู้สอนได้โโยตรงหากไม่เข้าใจบทเรียน