รายละเอียด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติวเข้มแนวข้อสอบ สำหรับการสอบภาษาอังกฤษของส่วนหน่วยงานราชการ

เนื้อหาในวีดีโอ สอนจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน สอนเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ

มีทั้งหมด 5 วีดีโอ